profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polacy wobec demokracjipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy wobec demokracji

Demokracja [gr. demokratia, od demos = lud + kratos = władza],w znaczeniu ogólnym – władza ludu, ludowładztwo; w znaczeniu politycznym – ustrój przeciwstawiany jednowładztwu. Za kolebkę demokracji uważana jest Grecja. NAjważniejszym organem...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy wobec demokracji. Scharakteryzuj stosunek współczesnych Polaków do funkcjonowania demokracji w naszym kraju. Przeanalizuj polityczne przyczyny tego stanu rzeczy. Przedstaw inne zjawiska, które twoim zdaniem mają wpływ na negatywną ocenę pol

Demokracja jest formą ustroju państwa, w której obywatele sprawują rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych przedstawicieli. A jaki jest stosunek Polaków do tego ustroju? Zmiany po roku 1989 pozwoliły Polakom uwolnić się od...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy wobec demokracji

?Polacy wobec demokracji?. Scharakteryzuj stosunek współczesnych Polaków do funkcjonowania demokracji w naszym kraju. Przeanalizuj polityczne przyczyny tego stanu rzeczy. Przedstaw inne zjawiska, które Twoim zdaniem mają wpływ na ocenę polskiej...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy Polacy potrafią korzystać z dobrodziejstw demokracji? - ROZPRAWKA

jednostek świadomych swych obowiązków wobec państwa, o wyrobionej kulturze politycznej. Rozszerzyłabym zasięg demokracji bezpośredniej tak, aby naród miał większą możliwość wyrażania swojej opinii (referendumpoleca85%
Język polski

Czy współcześni Polacy są patriotami.

Patriotyzm - według słownika języka polskiego - to postawa wobec ojczyzny, przejawiająca się rzetelną pracą, przedkładaniem nadrzędnych wartości, takich jak niepodległość, suwerenność i dobro krajupoleca82%
Język polski

Krótka rozprawka na temat, czy współcześni Polacy są patriotami?

wypowiedzi stwierdza, że patriotyzm to również „zdolność do zachowania demokracji ”. Wobec tych słów tacy ludzie jak pułkownik Kukliński wcale nie uchodzą za zdrajców, albowiem w swoim zamiarze nie mielipoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja - "Czy Polacy potrafią korzystać z dobrodziejstw demokracji?" - Rozprawka

jednostek świadomych swych obowiązków wobec państwa, o wyrobionej kulturze politycznej. Rozszerzyłabym zasięg demokracji bezpośredniej tak, aby naród miał większą możliwość wyrażania swojej opinii (referendumpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Przedstaw różnorodne czynniki, które Twoim zdaniem, mają wpływ na funkcjonowanie demokracji w Polsce. Wypowiedź uzasadnij, korzystając między innymi z zamieszczonych powyżej materiałów.

fakt, że ustrój demokratyczny w Polsce dopiero się rozwija, dojrzewa. Polacy dopiero uczą się demokracji , mają o niej niewłaściwe wyobrażenie, a społeczeństwo obywatelskie w Polsce nadal dalekie jest