profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polacy pod okupacjąpoleca85%
Historia

W okupowanej Europie. Polacy pod okupacją

Zawarty w sierpniu 1939 układ między Niemcami i ZSRR zakładał podział ziem polskich. W końcu 1939 obydwa państwa uznały,ż e państwo polskie nie istnieje. 12 października 1939 dekretem Hitlera podzielono ziemie polskie na dwie części. Utworzono...poleca85%
Historia

Eksploatacja ziem polskich podczas II wojny światowej

Eksploatacja ziem polskich podczas II wojny światowej Ziemie polskie zostały przez hitlerowców potraktowane jak kolonia, która miała dostarczyć surowców i taniej siły roboczej. Niemcy podporządkowali przemysł i rolnictwo na okupowanych terenach...poleca83%
Historia

Walka narodu polskiego z okupacją niemiecką i radziecką.

1. II Wojna Światowa – jej przebieg i skutki 2. Życie Polaków pod okupacją niemiecką 3. Życie Polaków pod okupacją rosyjską 4. Obozy hitlerowskie 5. Polska podziemna - Ruch oporu - Organizacjepoleca79%
Historia

Życie Polaków w okupowanej Polsce

nalot, uruchamiany był alarm bojowy, należało wtedy jak najszybciej skryć się w piwnicy. Życie Polaków pod okupacją sowiecką Na okupowanych Kresach nazywanych podczas wojny zachodnią Ukrainą ipoleca85%
Historia

Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość? Przeanalizuj przesłanki polityczne, gospodarcze, kulturalne, możliwości odzyskania niepodległości w XIX w. oraz w latach 1901-1918.

połączeniu dzięki Rosji rozdartych ziem polskich. W sierpniu 1915 r. obszar zaboru rosyjskiego znalazł się pod okupacją państw centralnych. Ziemie polskie stały się terenem bezwzględnie eksploatowanym przezpoleca85%
Historia

II Wojna Światowa

Belgii, Holandii, Luxemburgu) 22 czerwiec 1940 – kapitulacja Francji Północna część Francji znalazła się pod okupacją niemiecką, a na południu zostało utworzone Państwo Francuskie ze stolica wpoleca84%
Historia

W jaki sposób Stalin dążył do podporządkowania sobie Polski w czasie drugiej wojny światowej?

wybuchu II wojny światowej Polacy ponownie tracą niepodległość. W latach 1939- 1944 znajdują się pod okupacją niemiecko- radziecką, zaś po 1944 tylko pod radziecką. Gdy 1 września hitlerowskie