profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polacy a demokracjapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy wobec demokracji

Demokracja [gr. demokratia, od demos = lud + kratos = władza],w znaczeniu ogólnym – władza ludu, ludowładztwo; w znaczeniu politycznym – ustrój przeciwstawiany jednowładztwu. Za kolebkę demokracji uważana jest Grecja. NAjważniejszym organem...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy wobec demokracji. Scharakteryzuj stosunek współczesnych Polaków do funkcjonowania demokracji w naszym kraju. Przeanalizuj polityczne przyczyny tego stanu rzeczy. Przedstaw inne zjawiska, które twoim zdaniem mają wpływ na negatywną ocenę pol

pracy, co powoduje wielkie protesty i niepokoje społeczne. Polacy wprawdzie są przywiązani do demokratycznych wartości, ale pewne konsekwencje demokracji rzutują na ocenę sposobu, stylu i formypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy wobec demokracji

? Polacy wobec demokracji ?. Scharakteryzuj stosunek współczesnych Polaków do funkcjonowania demokracji w naszym kraju. Przeanalizuj polityczne przyczyny tego stanu rzeczy. Przedstaw inne zjawiskapoleca80%
Język polski

Krótka rozprawka na temat, czy współcześni Polacy są patriotami?

wypowiedzi stwierdza, że patriotyzm to również „zdolność do zachowania demokracji ”. Wobec tych słów tacy ludzie jak pułkownik Kukliński wcale nie uchodzą za zdrajców, albowiem w swoim zamiarze nie mielipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy Polacy potrafią korzystać z dobrodziejstw demokracji? - ROZPRAWKA

jednostek świadomych swych obowiązków wobec państwa, o wyrobionej kulturze politycznej. Rozszerzyłabym zasięg demokracji bezpośredniej tak, aby naród miał większą możliwość wyrażania swojej opinii (referendumpoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja - "Czy Polacy potrafią korzystać z dobrodziejstw demokracji?" - Rozprawka

jednostek świadomych swych obowiązków wobec państwa, o wyrobionej kulturze politycznej. Rozszerzyłabym zasięg demokracji bezpośredniej tak, aby naród miał większą możliwość wyrażania swojej opinii (referendum