profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pokój brzeski postanowieniapoleca85%
Historia

Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447-1572.

W 1447r., po trwającym 3 lata bezkrólewiu, na tron polski wstąpił dotychczasowy wielki książę litewski Kazimierz. Polska znajdowała się w korzystnej sytuacji międzynarodowej. Czesi i Węgrzy uwikłani byli w spory dynastyczne. Zakon Krzyżacki nie...poleca82%
Historia

I wojna światowa wszystko łącznie z sprawą polski

I wojna światowa : przyczyny, przebieg, skutki I Wojna światowa. I wojna światowa 1914-1918, do 1939 r. Zwana wielką wojną 1914-1918, to pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, który zburzył układ stosunków politycznych po...poleca85%
Historia

Polityka zagraniczna Jagiellonów

Krakowskiego Dziejów Polski ksiąg dwanaście) Syn Olgierda Giedyminowicza, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów . ur. ok. 1351 (?), zm. 1 czerwca 1434 w Gródku - Wielki Książę Litewski w latachpoleca85%
Historia

Polityka zagraniczna Jagiellonów.

Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447 - 1572 W 1447r., po trwającym 3 lata bezkrólewiu, na tron polski wstąpił dotychczasowy wielki książę litewski Kazimierz. Polska znajdowała się wpoleca84%
Historia

Polityka zagraniczna Jagiellonów

początek dynastii jagiellońskiej (1386- 1572 ) w Rzeczpospolitej. Prawie dwustuletnie panowanie Jagiellonów w Polsce to okres największej potęgi naszego kraju. Dzierżył on rolę hegemona (przywódcy) wpoleca82%
Historia

Polska, a Krzyżacy za panowania Jagiellonów.

wieku, kiedy panowali w niemal całej środkowej Europie, tj. na obszarze od Łaby po Dźwinę i od Bałtyku po Adriatyk. W latach 1490-1526 władcy z dynastii Jagiellonów zasiadali bowiem na tronach Litwypoleca84%
Historia

Jagiellonowie - chronologia

ukraińskie. Czy Polska w okresie panowania Jagiellonów przeżywała czasy świetności, czy upadku niech potwierdzą poniższe fakty i wydarzenia, jakie miały miejsce w latach od 1386 do 1572 w Polsce bądź w