profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pojedynek Andrzeja Kmicica z Wołodyjowskimpoleca84%
Język polski

Sceny bitew i pojedynków. W jaki sposób ukazywali je pisarze i jakie funkcje pełniły w ich dziełach? Ukaż na wybranych przykładach.

Poniżej kompletna prezentacja maturalna wraz z bibliografią, kartką z cytatami i ramowym planem. Za egzamin dostałem 13/20 pkt, nie jest to świetny wynik ale wynikał on ze słabej znajomości lektur w bibliografii, gdybym znał odpowiedzi na pytania...poleca83%
Język polski

"Potop" charakterystyka Andrzeja Kmicica - postaci dynamicznej.

Andrzej Kmicic jest bohaterem dynamicznym w powieści Sienkiewicza pt.Potop. Wraz z biegiem akcji zmienia się z porywczego i myślącego o sobie szlachcica w prawidziwego, odważnego rycerza. Kmicic wywodzi się ze znanego rodu, jest chorążym...poleca85%
Język polski

Obraz getta w literaturze i filmie.

bardzo mile widziane komentarze do pracy. zycze powodzeniapoleca86%
Język polski

Ukaż wielkość i nikczemność człowieka(na wybranych przez siebie przykładach).

Shakespeare’a, „Romeo i Julia” zawziętość dwóch zwaśnionych rodów, ich brak tolerancji wobec siebie oraz nadmierna duma prowadzą do tragicznej śmierci ukochanych dzieci ( w tym przypadku nieszczęście „otrzeźwiłopoleca85%
Język polski

Narodziny zbrodniarza. Na podstawie przytoczonych fragmentów Makbeta Szekspira i znajomosci całego utworu ukaż proces przemiany głównego bohatera, rozważ jego przyczyny i następstwa.

przepowiedni, którą usłyszał jej mąż. Następnie w Akcie I Scenie VII Makbet zapowiada swojej żonie przybycie do ich domu króla Dunkana. Lady Makbet wykorzystując próbuje rozbudzić w mężu ambicję ipoleca85%
Język polski

Narodziny zbrodniarza. Na podstawie fragmentów „Makbeta” W.Szekspira i znajomości całego utworu ukaż proces przemiany głównego bohatera, rozważ jej przyczyny i następstwa.

odważny, posiadający zmysł przywódcy i umiejący podejmować szybkie oraz trafne decyzje. Zarówno wobec żony, władcy, jak i ojczyzny zachowuje się on w taki sposób , jak przystało na prawego rycerzapoleca84%
Język polski

Mitologizacja: ukaż elementy struktury mitycznej w "Chłopach" Reymonta.

zachowania się we wzajemnych relacjach. Do pierwszego z nich możemy zaliczyć liczne i szczegółowe opisy obrzędów, obyczajów warunkujące życie chłopów, stanowiące priorytet w ich funkcjonowaniu. Na