profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Pojęcie wymiaru sprawiedliwościpoleca85%
Prawo

Organizacja wymiaru sprawiedliwości.

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. Sądy i trybunały,...poleca90%
Prawo

Prawo konstytucyjne

WLADZA SADOWNICZA -jej zadaniem było rozstrzyganie sporów -jako jedyna spośród wszystkich władz została określona "odrębną" i niezależną od innych władz -jest równa z władzami wykonawcza i ustawodawcza -składa sie z dwóch segmentów:...poleca86%
Prawo

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. Sądy i trybunały, zgodnie z konstytucją, są odrębną...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacja wymiaru sprawiedliwości

ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Sądy powszechne to organ państwowy sprawujący wymiar sprawiedliwości . W Polsce istnieją sądy powszechne: -rejonowe (tworzone dla kilku gmin) -okręgowe(działająpoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Proszę określić rolę parlamentu w relacjach z głową państwa, instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości

jest określanie prawa i wolności obywatelskich, ich instytucjonalne gwarancje. Obejmuje również sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości i bezpieczeństwem publicznym, przestrzeganiempoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia europejska

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa III. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (do 1999 r. współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych). Z punktu widzeniapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Krajowy Organ Praw Człowieka

niezawisłe sądy polegające na rozpoznawaniu sporów prawnych w zakresie prawa cywilnego oraz wymierzania kar, za popełnione przestępstwa. Zgodnie z konstytucją wymiaru sprawiedliwości w Polsce sprawiająpoleca89%
Administracja

Prawo międzynarodowe

bezpieczeństwa oraz w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Komisja zgłasza Radzie inicjatywy ustawodawcze. Dokonuje identyfikacji interesu Wspólnoty, przeprowadza odpowiednio