profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pojęcie ustrojupoleca85%
Administracja

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ustrojowej

I WYKŁAD Ogólne zagadnienia o polityce, o socjologii, o wzajemnych relacja pomiędzy tym Ustrój to organizacja państwa i społeczeństwa pod względem gospodarczym, politycznym, społecznym. Administracja (definicja negatywna: wszystko co nie jest...poleca85%
Administracja

Zasady ustroju politycznego państwa

I. POJĘCIE USTROJU I SYSTEMU POLITYCZNEGO PAŃSTWA. System polityczny – to ogół zasad odnoszących się do struktury organizacyjnej i wzajemnych relacji organów państwa, a także sposobów rządzenia nim. Ustrój polityczny – to struktura władzy, ale...poleca84%
Administracja

Ściąga - historia myśli ustrojowo administracyjnej

nurty wywodzą się z myśli laickiej i w większym stopniu niż pluralizm (choć pluralizm z natury rzeczy też jest laicki) to akcentują ? akcentują podejście wymyślone o człowieku jako elemencie większegopoleca86%
Socjologia

Przezwyciężanie traumy wielkiej zmiany.

Proces transformacji ustrojowo – społeczno - gospodarczej rozpoczęty w Polsce w 1989 r., to okres następujących szybko i radykalnie przemian, który dla znacznej części społeczeństwa stanowił szok