profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pojęcie subkulturypoleca85%
Pedagogika

Subkultury

zalacznikpoleca85%
Kulturoznawstwo

Różnorodność kulturowa

Różnorodność kulturowa Społeczeństwa różnią się co do sposobów budowania związków między swoimi członkami. Społeczeństwa różnią się wartościami i normami określającymi odpowiednie zachowania. Różnorodność kulturowa społeczeństw jest przykładem...poleca85%
Socjologia

Subkultury

Najczęściej przyjmuje się, że subkultury odznaczają się odrębnością od dominującej kultury społeczeństwa w zakresie pewnych wartości i norm postępowania. Jeżeli subkulturowe wartości i normy są sprzeczne z tymi, które są charakterystyczne dla...poleca82%
Socjologia

Subkultury

Subkultura (z łac. sub = 'pod' + kultura) - określa grupę społeczną i jej kulturę wyodrębnioną według jakiegoś kryterium np. zawodowego, etnicznego, religijnego, demograficznego itp. Subkultura jest segmentem kultury i nie podlega wartościowaniu...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Kultury i subkultury

ściąga w załącznikupoleca81%
Pedagogika

Subkultury młodzieżowe - prezentacja multimedialna

Prezentacja o subkulturach młodzieżowych w załącznikupoleca85%
Socjologia

Ideologia subkultury metal

ten skrajnie skomercjalizowany oraz wspierany przez konserwatywne media nurt muzyki rozrywkowej na rzecz powrotu do ostrego rocka.? Przy omawianiu ideologii subkultury metal, należy zdać sobie sprawępoleca85%
Pedagogika

Subkultury młodzieżowe

młody człowiek przystępuje do subkultury . Według „Nowej encyklopedii powszechnej PWN”, subkultura to zespół symbolicznych i aksjologicznych odniesień określających odrębność danej grupy względem innychpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Subkultury młodzieżowe – próby odnalezienia siły, czy ukrycia słabości ?

z subkultur młodzieżowych świadczy o braku osobowości, aczkolwiek sądzę, że subkultury tworzą ludzie mający w sobie wysoki potencjał. Zrzeszenia w owych zgrupowaniach są formą protestu. Buntu, który