profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pojęcie prometeizmupoleca82%
Język polski

Pojęcia związane z mitologią

Teogonia - cześć mitologi mówiąca o narodzinach pochodzeniu świata. Genezis-rodzenie,rodowód,powstawanie.Kosmogonia-zespół wydarzeń o genezie i początkowym stanie,istnienia świata świata właściwy wielu religiom. Kosmologia-zespół twierdzwń i...poleca70%
Język polski

Prometeizm - definicja

Prometeizm -> pogląd filozoficzno-etyczny nawiązujący do mitu postaci -> Prometeusza: głosił moralny ideał postępowania, którego celem powinno być dobro grupy społecznej, narodu czy też ludzkości, gotowość do walki o prawa ogółu, wolność itp.,...poleca85%
Język polski

Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Na wybranych przykładach scharakteryzuj zjawisko

innych epok . Ze względu na to, że rozważania będą związane z funkcjonowaniem mitów , przytoczę jeszcze znaczenie drugiego pojęcia . Mity to inaczej opowieści o bogach, herosach ich życiu i przygodach, opoleca83%
Język polski

Człowiek i prawo, starożytne cywilizacje - pojęcia.

antycznych wyrabianych przez Greków, zazwyczaj dwubarwne. Tematyka malarstwa wazowego była związana z mitologią lub życiem codziennym, dlatego naczynia te są cennym źródłem wiadomości o starożytnychpoleca84%
Język polski

Dzieła, które ze sobą korelują.

Prace” Żeromskiego; i inne utwory związane z mitologią - Pismo Święte i: Pieśń XXV(Księgi wtóre) Kochanowskiego; „Nie wiedzieli” Twardowskiego; i wiele innych dzieł MUZYKA & KSIĄŻKA Wielupoleca84%
Język polski

Kosmogonia znaczenie pojęcia w różnych ujęciach.

i zwierzęta morskie, i na końcu szóstego dnia zwierzęta lądowe oraz człowieka. Kosmogonia w mitologii greckiej Zgodnie z mitologią grecką na początku był Chaos, mieszanina ziemi, powietrza