profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pojęcie dialogu



poleca85%
Język polski

Różne przydatne pojęcia

Dialog - jest to sposób porozumiewania się z drugą osobą polegający na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi. Dialog może być w wielu formach, m.in. pisanej, mówionej, sms-owej. Atrybut - charakterystyczna cecha kogoś lub czegoś wyróżniająca...



poleca85%
Pedagogika

Dialog w edukacji: nadzieja, utopia czy ślepa uliczka ?

Pojęcie dialogu zakotwiczone jest w edukacji od zamierzchłych czasów ? rzec by można, znalazło w niej swe przytulisko już w starożytności (bądź też to edukacja ? czy raczej osoby za jej obraz odpowiedzialne, przywłaszczyły go sobie). Słowo to,...



poleca85%
Dydaktyka

Morfologia dialogu

Zreferowany artykuł Markiewicza o morfologii dialogu. Teoria literatury.



poleca81%
Turystyka i rekreacja

Pojęcia z turystyki.

1.Wyjaśnij następujące pojęcia : turystyka - jest zjawiskiem przestrzennym, należy poznac zagospodarowanie turystyczne tej przestrzeni, stanowi przedmiot badań różnych dyscyplin (politologia



poleca82%
Informatyka

E-usługi

ponieważ nie musimy wychodzić z domu aby załatwić jakąś sprawę -oszczędzamy pieniądze, ponieważ nie musimy płacić za znaczki, wynajmować pomieszczeń itp. Pojęcia : e- mail- jest to wiadomość



poleca85%
Język polski

Warto czytać- rozprawka

wiedzy, a nasz umysł bogaci się o nowe pojęcia , fakty. Po drugie, czytanie poprawia ortografię. Jest to szczególnie charakterystyczne dla wzrokowców. Patrząc na trudne do zapisania (pod



poleca82%
Biologia

Grzyby czyli najważniejsze informacje, przedstawiciele, systematyka, krótka charakterystyka poszczególnych typów

, ·Grzybica skóry, narządów rodnych kobiet ·Grzyby na ścianach- alergie wziewne ·Psucie żywności- kropidlaki ·Trujące grzyby Przydatne pojęcia : PLECHA- wielokomórkowe ciało prokariontów