profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pojawienie się muzyki rozrywkowejpoleca82%
Historia

Przemiany społeczne i polityczne w latach międzywojennych XX w.

ROZWÓJ KULTURY MASOWEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH Rozwój kultury masowej był możliwy w USA dzięki rozwojowi oświaty i powszechnymi tanim środkom upowszechniania dóbr kultury. Były to między innymi gazety i wydawnictwa wielkonakładowe a także kino...poleca78%
Historia

Życie codzienne w czasach międzywojennych

latach 20. prym. w literaturze wiedli mężczyźni, kobiety również zdołały chlubnie zapisać się na kartach historii prozy XX w . Do najznakomitszych pisarek owego okresu zalicza się Gertrudę Stein, którapoleca77%
Historia

Nauka, technika i kultura XX-lecia międzywojennego.

W dwudziestoleciu międzywojennym ( XX wieku) zostały kontynuowane, zapoczątkowane już w wyniku XIX wieku przemiany dotyczące nauki, techniki i kultury. Już XIX wiek przyniósł wielepoleca83%
Język polski

Tło historyczne, polityczne dwudziestolecia międzywojennego uwzględnieniem prądów filozoficznych, literackich, wybitnych przedstawicieli epoki (Europa i Polska).

Polskę elementy dadaizmu pojawiły się w twórczości futurystów. Surrealizm był najważniejszym z awangardowych kierunków lat międzywojennych . Zasadniczo wpłynął na kształt nowoczesnej sztuki i napoleca83%
Język polski

Ekspresjoniści w XX- leciu- przedstawiciele, manifesty, dzieła.

Ekspresjoniści w XX - leciu- przedstawiciele, manifesty, dzieła. Jedyną w Polsce grupą głoszącą program ekspresjonizmu i używającą konsekwentnie tej nazwy w celu samookreślenia byli pisarze związanipoleca82%
Historia

Na wybranych przykładach scharakteryzuj kryzys demokracji w Europie w okresie międzywojennym (1918-1939).

Kryzys demokracji w latach międzywojennych XX wieku spowodowany był głównie niezadowoleniem społeczeństwa i brakiem akceptacji zastanego ładu, który nastąpił po zakończeniu I Wojnie Światowej. Rozwój