profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Poglądy Tomasza Hobbesapoleca87%
Socjologia

Historia myśli socjologicznej

Historia myśli socjologicznejpoleca83%
Filozofia

Filozofowie epoki oświecenia w Anglii i Francji

Anglia: Tomasz Hobbes – był XVII w. filozofem angielskim i zakładał: - powziął wyobrażenie, że człowiek nie jest istotą, jaką wyobrażali sobie starożytni ludzie. Przeżył rewolucję burżuazyjną, wychodził z założenia, że...poleca85%
Socjologia

Historia myśli socjologicznej

1. Myśl polityczna starożytnej Grecji okresu klasycznego – Sofiści, Herodot, Sokrates, Tukitydes Grecka myśl społeczna Grecka myśl społeczna charakteryzowała się systematycznością. Jest to pierwsza myśl, która zadawała sobie pytania o...poleca85%
Politologia

Historia Wybranych Doktryn Politycznych (HWDP)

DOKTRYNY POLITYCZNE - KOLOS oprac. Miłosz Klemens Św Augustyn: - predyscynacja - każdy jest od razu skazany albo na potępienie albo na zba., ale wie o tym tylko kościół - państwo ziemskie (czyściec) i boskie (niewidzialne i sprawiedliwe)...poleca82%
Socjologia

Historia myśli socjologicznej - Szacki

W załączniku są wybrane rozdziały "Historii myśli socjologicznej " Szackiego...poleca85%
Socjologia

Historia myśli socjologicznej (pytania i odpowiedzi)

Są to pytania i odpowiedzi z przedmiotu Historia myśli socjologicznej dla studentów socjologii I-szego roku semestr 1 tryb zaoczny. Dodałem także w wersji mini. Mam nadzieje że się przyda :-)poleca85%
Socjologia

Historia Myśli socjologicznej

sumienie, miał egoistyczne myśli , ojciec liberalizmu 13.Hobbess i Locke Hobbes Uważał że ludzie to indywidualne jednostki, są racjonalne i egoistyczne. Jeśli człowiek jest wolny to jeżeli czegośpoleca86%
Socjologia

Saint Simon - główne punkty jego myśli socjologicznej

wyjścia dalszego rozwoju prowadzącego do wszechstronnego wzbogacenia się ludzkości i powiększenia jej wiedzy nad przyrodą. Stąd m.in. jego wyjątkowa rola w dziejach myśli socjologicznej , w której aż dopoleca90%
Socjologia

Historia myśli socjologicznej - zagadnienia do zaliczenia

jest prawo trzech stadiów, przemiany świadomości są skorelowane z odpowiednimi przemianami we wszystkich dziedzinach życia społecznego, wreszcie pogląd, że historia będzie w końcu realizacją doskonałego