profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podział zanieczyszczeńpoleca85%
Biologia

Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczenia atmosfery.

Atmosfera ziemska jest to powłoka gazowa otaczająca Ziemię; składa się z mieszaniny gazów, zwanych powietrzem. Atmosfera ziemska nie ma wyraźnie zaznaczonej górnej granicy, lecz przechodzi stopniowo w przestrzeń międzyplanetarną. W atmosferze...poleca85%
Biologia

Czy powietrze, którym oddychamy jest czyste?

Powietrze, którym oddychamy, narażone jest niestety na różnorodne zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia powietrza to substancje znajdujące się w powietrzu i zmieniające jego skład. Są one wynikiem procesów naturalnych lub działalnośc człowieka....poleca85%
Biologia

Odpady, utylizacja i recykling

Odpady spotykamy każdego dnia, często nie zdając sobie sprawy z zagrożenia płynącego z ich nieodpowiedniego zagospodarowania lub składowania w nieodpowiednim miejscu. Odpadami nazywamy wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące...poleca83%
Biologia

Zanieczyszczenia oceanów

Czym jest Ocean? Co się w nim znajduję oraz co mu zagraża? Widziana z przestrzeni kosmicznej, Ziemia jest przede wszystkim niebieska. Kolor ten nadają oceany. Nic dziwnego, zajmują przecież prawie 71% jej powierzchni. Człowiek jest istotą...poleca86%
Biologia

Podstawowe żródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery

atmosfery należą obecnie do największych zagrożeń środowiska. Rozprzestrzeniają się szybko i na duże odległości, mogą więc wpływać nawet na obszary bardzo oddalone od źródła emisji. Zanieczyszczeniapoleca83%
Chemia

Zanieczyszczenia wód

w postaci rozpuszczonej (gazy, ciecze, ciała stałe), układów koloidalnych lub zawiesin. Źródła zanieczyszczeń wód Jeszcze mniej więcej do średniowiecza dominowały zanieczyszczenia wódpoleca85%
Geologia

Zanieczyszczenia w aglomeracjach miejskich

PODSTAWOWE ŹRÓDŁA I SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY W ciągu ostatnich dzięsiocioleci, wraz z rozwojem techniki, medycyny, rolnictwa, człowieka nadmiernie eksploatuje przyrodę. Jego własnepoleca83%
Biologia

Zanieczyszczenia powietrza

atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Źródła zanieczyszczeń powietrza Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery : 1. Punktowe - są to główniepoleca82%
Biologia

Globalne skutki zanieczyszczenia powietrza

ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniay.Najczęściej i najbardziej zaieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Źródła zanieczyszczeń powietrza Wyróżnia się