profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podział polityczny Ameryki Północnejpoleca81%
Geografia

Podział polityczny świata

Podział polityczny świata: - w Europie są 43 państwa - Azja: 47 państwa + 3 prowincje zależne od Chin - Afryka: 54 państwa - Ameryka Północna: 24 państwa (wraz z Ameryką Środkową) - Ameryka Południowa: 12 państw - Australia: 16 państw....poleca80%
Geografia

Ameryka Północna i Południowa - Państwa, stolice, mapka - Ściąga

Zawartość pracy: * Mapa * Państwa-Stolice * Ściąga [wszystko jest w załącznikach poniżej]poleca85%
Geografia

Rozwój i podział społeczno- gospodarczy świata.

mieszkańca - liczba telefonów, samochodów, komputerów na 1000 mieszkańców - wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca Podział polityczny świata : - kraje wysoko rozwinięte gospodarczo - krajepoleca85%
Geografia

Przemysł, usługi, podział gospodarczy i polityczny świata

: • Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo (PKB – powyżej 10000 USD) • Kraje średnio rozwinięte (PKB – od 3000 do 10000 USD) • Kraje rozwijające się (PKB – poniżej 3000 USD) Polityczny podział światapoleca83%
Geografia

Wskaźniki rozwoju społeczno gospodarczego i podział gospodarczy świata.

przetwórczego, małym udziałem w międzynarodowej wymianie handlowej oraz wysokim odsetkiem zatrudnionych w rolnictwie; Polityczny podział świata - jest konwencją zróżnicowania krajów podpoleca85%
Geografia

Podział polityczny świata

Lądy bez Antarktydy: -państwa-195 w 1999 roku,zajmują 99,8% lądów,zamieszkuje je 99,8%ludności -terytoria autonomiczne -obszary częściowo zależne od innych państw,Aruba-Holandia,Grenlandia-Dania,Manpoleca85%
Geografia

Podział państw na świecie jedną z przyczyn konfliktów.

również może być kryterium podziału państw. Przez prawie 50lat po II wojnie światowej świat podzielony był na kraje kapitalistyczne, socjalistyczne i kraje trzeciego świata . Podział krajów po konferencji w