profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podział płazówpoleca85%
Biologia

Przegląd mięczaków.

Ślimaki stanowią najliczniejszą grupę mięczaków. Zamieszkują środowiska wodne i lądowe. Ślimaki wodne oddychają płucami, a wodne skrzelami. Do wodnych ślimaków, płucodysznych zaliczamy zatoczki i błotniarki. Największe rozmiary i różnorodne...poleca83%
Biologia

Płazy

Płazy to zmiennocieplne zwierzęta wodno-lądowe. Posiadają ciało pokryte śluzem, co umożliwia wymianę gazową oraz ułatwia pływanie. Wymiana gazowa następuje poprzez skórę oraz słabo rozwinięte, workowate płuca. Płazy mają cienką skórę,...poleca85%
Biologia

Przegląd mięczaków - małże, ślimaki, głowonogi

% gatunków mięczaków , wyróżnia się trzy podgromady ze względu na rodzaj i położenie narządów oddechowych, wyodrębniona głowa, noga z podeszwą i worek trzewiowy okryty muszlą, na głowie czułki (lądowe - dwiepoleca75%
Biologia

Zagadnienia maturalne z biologii

i głowonogów - Przegląd systematyczny mięczaków - Ekologia i znaczenie gospodarcze mięczaków 16. Stawonogi Pochodzenie i radiacja adaptatywna stawonogów - Pochodzenie stawonogów (w tympoleca81%
Biologia

Bezkręgowce - parzydełkowce, płazińce, pierścienice, stawonogi - opis

gębową i otworem odbytowym (obecne są tarki w jamie gębowej) 4) układ krwionośny, serce, układ rozrodczy, rozmnażanie: rozdzielnopłciowe lub obojnaki, jajorodne 5) oddychanie: za pomocą płuc lub skrzeli. Przegląd mięczaków : błotniarka,