profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Podwójne życiepoleca85%
Biologia

Płazy.

Większość płazów może być zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Ich naukowa nazwa - Amphibia - oznacza "podwójne zycie". Płazy przechodzą proces przeobrażenia, gdy rozwijają się z larwy w postać dorosłą. Wśród zwierząt tych wyróżnia się...