profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Podwójne życie

poleca54%
Słownik motywów literackich

Żona starego męża

Dopuszcza się zdrady i żyje podwójnym życiem żona starego fabrykanta Lucy Zuckerowa z Ziemi obiecanej . Ma ona namiętny romans z ambitnym Polakiem Karolem Borowieckim. Ma nawet z nim dziecko, które mąż Lucy uważa za swoje i bardzo się nim cieszy. Obsypuje nawet żonę prezentami za narodziny potomka...Gdy zaczyna podejrzewać romans żony (czemu Borowiecki stanowczo zaprzecza), wysyła Lucy pociągiem do Berlina, kobieta nie ponosi kary... Inaczej jest w przypadku Anny Kareniny – tytułowej...

poleca80%
Słownik motywów literackich

Święte?

Istnieje też kategoria prostytutek, które można by nazwać wręcz świętymi. Bohaterka Damy kameliowej Małgorzata Gautier, choć niemoralna i zepsuta,poświęca się z miłości. Piękna, kochająca luksus, znana z wielkich wydatków, zrujnuje paru kochanków. Ta wyrachowana kobieta okaże się jednak zdolna do ogromnych poświęceń z miłości. Pokocha poznanego w teatrze młodzieńca Armanda Duvala. Żyjąc podwójnym życiem, biorąc pieniądze od protektorów, spłacając wierzycieli, stara się stworzyć azyl dla...poleca85%
Biologia

Płazy.

Większość płazów może być zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Ich naukowa nazwa - Amphibia - oznacza "podwójne zycie". Płazy przechodzą proces przeobrażenia, gdy rozwijają się z larwy w postać dorosłą. Wśród zwierząt tych wyróżnia się...poleca76%
Język polski

Żona Modna

obecnie służy w dworku męża , sporządza potrawy mogące smakować tylko jakiejś wiejskiej pannie podstolance czy też pani wojskiej żona Wojskiego, urzędnika niższej klasy r12; Najlepiej zaś odstąpić gopoleca85%
Język polski

Przedstaw "Powrót posła" J. Niemcewicza jako komedię polityczno-obyczajową.

jego syn Walery, zaś obrońców starego porządku - starosta Gadulski, jego żona i Szarmancki. Program stronnictwa patriotycznego: - wprowadzenie dziedziczności tronu; - wzmocnienie władzypoleca83%
Język polski

Dramat rodzinny – dramat o poezji i poetach – dramat o rewolucji "Nie-Boska komedia".

człowiekiem bez serca. Prowadzi to do tragedii: żona jego popada w obłęd , a syn Orcio traci wzrok i skazany jest na przedwczesny zgon. Na przykładzie rodzinnego dramatu hrabiego ukazuje Krasiński tragediepoleca85%
Język polski

Dramaty wielkich idei doby Romantyzmu.

rzeczywiste. Oderwanie od życia i wieczna pogoń za złudnymi marzeniami przynoszą wiele nieszczęść. Żona hrabiego (Maria) przypłaca to obłędem, a potem śmiercią. Ukazując dramat Męża poeta oskarżył poezjępoleca85%
Język polski

Wizerunki kobiet fascynujących i irytujących. Przedstaw zagadnienie na przykładzie twórców różnych epok literackich.

żona Antka Boryny. Jest to postaci niezwykle silna psychicznie i zaradna, a przy tym szczerze kochająca swego męża . Co prawda na początku została przedstawiona jako postać płaczliwa, niezaradna oraz