profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podstawowe pojęcia prawnepoleca85%
Prawo

Ogólne pojęcia prawne.

Prawo-to normy postępowania wydane lub usankcjonowane przez państwo i zabezpieczone przymusem państwowym Moralność to całokształt normy postępowania ukształtowany w procesie długotrwałego rozwoju społeczeństwa, według których ocenia się...poleca85%
Prawo

Historia prawa i podstawowe pojęcia prawne.

HISTORIA PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE HISTORIA PRAWA Prawo jest stare, jak stara jest organizacja państwowa. Jest ono genetycznie i funkcjonalnie związane z działalnością aparatu przymusu państwa. Pojawiło się wtedy, gdy rozwój...poleca85%
Budownictwo

Budownictwo – podstawowe pojęcia ogólne, definicje pojęć, przepisy prawne

Budownictwo – podstawowe pojęcia ogólne , definicje pojęć, przepisy prawne O prawie budowlanym Znaczenia budownictwa dla postępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, zarównopoleca85%
Administracja

Zasady ogólne prawa administracyjnego

Pojęcie zasad PA nie odbiega pojęcia zasad prawa. Są to normy prawne , czyli powszechnie obowiązujące zasady ogólne . Zasada prawa: a. Wzorzec ukształtowania instytucji prawnej w szczególnie doniosłychpoleca85%
Prawo

Ogólne pojęcia prawa

prawne nie są skierowane do imiennie wskazanego adresata, lecz do adresata określonego rodzajowo. Dotyczą zachowań przyszłych. Na straży przestrzegania norm stoi państwo. Norma prawna jest ogólna ipoleca83%
Prawo

Różne zagadnienia prawne

jaki ten zwrot posiada w języku potocznym chyba że co innego wynika z przepisu prawnego” (kategorie prawne szczególne, pojęcia prawne ); o domniemania uniwersalnego języka prawnegopoleca85%
Prawo

Zagadnienia z podstaw prawa (wykłady)

struktura przepisu – w jakimś przypadku jakiś przepis (terminy, zwroty) mogą mieć dodatkowo jakiś inny sens. Pojęcia mogą mieć jakieś podwójne znaczenie. Klauzule generalne – zasady ogólne w przepisie