profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podstawa prawnapoleca90%
Administracja

Wstęp do nauki o państwie i prawie.

System prawny – zespół norm prawnych, które regulują funkcje społeczeństwa, państwa. System prawny jest wszechogarniający, czyli obejmuje wszystkie dziedziny życia. jest hierarchiczny, jest systemem który charakteryzuje się tym, że jest...