profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podstawa prawnapoleca82%
Polityka

Cztery swobody wspólnego rynku Unii Europejskiej

Podstawa prawna Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, na terenie którego zapewniony jest swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału. Głównym celem, dla którego rozpoczęto prace nad utworzeniem...