profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podmiot zobowiązaniapoleca85%
Prawo

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

Podmiotami w stosunkach cywilnoprawnych są przede wszystkim osoby fizyczne oraz osoby prawne (jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną). Wyróżniamy także tzw. ułomne osoby prawne, są to jedn. organizacyjne nie posiadające osobowości...poleca85%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań Zobowiązania są częścią prawa cywilnego, które regulują społeczne formy wymiany dóbr i usług, czyli wszelkiego rodzaju usługi czy dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową. Zobowiązanie polega na tym, że...poleca85%
Prawo cywilne

Pojęcia prawa cywilnego- ściąga

międzynarodowe (po ratyfikacji) 2. Pojęcie i rodzaje norm prawa cywilnego i zakres ich obowiązywania Normy prawa cywilnego regulują treść stosunków cywilnoprawnych , wskazują przyczyny ich powstawania ipoleca85%
Administracja

Osoby fizyczne i osoby prawne

Osoby fizyczne i osoby prawne; pojęcie dóbr osobistych Podmioty stosunków cywilnoprawnych • Art. 1 KC: • Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobamipoleca85%
Prawo

Rodzaje stosunków prawnych w prawie polskim.

. Normy prawa cywilnego regulują treść stosunków cywilnoprawnych wskazują przyczyny ich powstawania i rozwiązywania oraz okoliczności, w których zmienia się treść stosunku. STOSUNEKpoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo cywilne

wspólne dla wszystkich działów, wskazuje odpowiednie instytucje * prawo rzeczowe - obejmuje normy regulujące kwestie własności . * prawo zobowiązań – odnosi się do stosunków majątkowych miedzy podmiotamipoleca85%
Prawo

Pojęcia z prawa.

niematerialnych. Prawo na dobrach niematerialnych to prawo dotyczące np. dzieł literackich, naukowych, artystycznych, wynalazków OSOBY FIZYCZNE są podmiotami stosunków cywilnoprawnych , może występować