profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Początki powstania wielkopolskiegopoleca80%
Historia

Powstanie Wielkopolskie

Spis Treści: 1. Wstęp. 2. Przyczyny wybuchu powstania. 3. Przebieg powstania. 4. Między rozejmem a zjednoczeniem. 5. Zakończenie. 6. Literatura. 1. Wstęp Wielkopolanie w czasach zaborów nie pogodzili się z utratą niepodległości....poleca83%
Historia

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie wielkopolskie . Już w drugiej połowie listopada 1918 roku Polacy zaczęli ustanawiać własną administrację samorządową na terenie Wielkopolski. Na początku grudnia wołano do Poznaniapoleca83%
Historia

Powstanie Wielkopolskie

lub państwowej - będą z różnych punktów widzenia oceniać Powstanie Wielkopolskie , porównywać jego zasięg, liczbę uczestników i ofiar z innymi zrywami niepodległościowymi, zastanawiać się, czy powstaniepoleca85%
Historia

Traktat Wersalski, Plebiscyt

powstanie wielkopolskie 27.12.1918 1. spór: naczelna rada ludowa kontra Niemcy 2. powstanie wielkopolskie 3. sukcesy powstania, jego zasięg, miały poważne wpływy na decyzje konferencji pokojowejpoleca85%
Historia

Powstanie wielkopolskie Bitwa Warszawska. Wybuch wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921.

własny port, który był największym na Bałtyku. Powstanie wielkopolskie Dramatycznie przebiegała walka o granicę zachodnią . W Poznańskiem pozostawały uzbrojone wojska niemieckie. Było tam jeszczepoleca84%
Historia

Program inkorporacyjny Federacyjny powstanie wielkopolskie Sprawa pol. na konfer. pokojowej w Paryżu: Plebiscyt na Warmii Mazurach i Powiślu:Walki Polaków o Śląsk: Ustalenie granicy pol-czechosłow.

Radziecką. Próby realizacji każdej z tych koncepcji prowadziły do konfliktów z sąsiadami- Rosją, Niemcami, Litwą, Czechosłowacją 2. Powstanie wielkopolskie : Jeszcze przed ustaleniem werdyktu konfer