profil

Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Początki antropologiipoleca86%
Socjologia

Antropologia kulturowa - wykłady

Wykład I z dnia 11.04.2008 Podział antropologii: ? antropologia kulturowa ? to dyscyplina badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczne zmienności i etniczną różnorodność kultur, żeby skonstruować ogólne pojęcie kultury, ?...poleca85%
Biologia

Antropologia

Początki antropologii Antropologia jako osobna gałąź wiedzy ludzkiej istnieje stosunkowo krótko. Wprawdzie jej początków doszukiwać się można już w starożytnej Grecji, w pismach Herodota, Hipokratesa i innych, naukowe jednak ujęcie i podstawy...poleca85%
Filozofia

Antropologia kulturowa - wykłady.

Wykład 1 Antropologia kulturowa - przedmiot i zakres. Jest to nauka o człowieku, filozofia człowieka. W Europie dzieli się ona na kilka odrębnych dziedzin (różnych gałęzi naukipoleca85%
Pedagogika

Antropologia kulturowa wykłady WSP TWP

Antropologia kulturowa – wykłady . Antropologia – wiek XIX znamionował bujny rozkwit nauk formalnych tj. matematyki i logiki, nauk przyrodniczych i humanistycznych rozkrzewiających się napoleca85%
Kulturoznawstwo

Antropologia kulturowa – wykłady

ANTROPOLOGIA KULTUROWA ? WYKŁADY SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 1.KULTURA I CYWILIZACJA 2.CZŁOWIEK A KULTURA 3.TECHNIKA A KULTURA 4.TECHNIKA A INFORMATYKA 5.TRUDNOŚCI OKREŚLENIA POJĘCIA KULTURApoleca88%
Historia

Wstęp do kulturoznawstwa, UAM wykłady dr Zaporowskiego.

przestrzeni. Uczniem Emila był Marcel Mouss: „Szkic o darze” – Socjologia i antropologia : „wymiana” funkcjonuje w społeczeństwie, relacja, której argumentami są ludzkie działania, obowiązuje zasadapoleca85%
Pedagogika

Wykłady - dr Zajac

autokreacji Teoria wychowania ? wykłady Ogólna struktura przedmiotu Rzeczywistość (to co realnie istnieje): społeczna, kulturowa , techniczna, ekonomiczna, przyrodnicza, globalna Poznanie: naukowe