profil

Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Początki antropologiipoleca85%
Biologia

Antropologia

Początki antropologii Antropologia jako osobna gałąź wiedzy ludzkiej istnieje stosunkowo krótko. Wprawdzie jej początków doszukiwać się można już w starożytnej Grecji, w pismach Herodota, Hipokratesa i innych, naukowe jednak ujęcie i podstawy...