profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Po co są podatkipoleca85%
Administracja

Polski system podatkowy

POJĘCIE PODATKU Podatek jest nieodpłatnym, przymusowym bezzwrotnym i pieniężnym świadczeniem o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny. Związkiem tym jest przede wszystkim państwo. Nieodpłatność...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Podatek liniowy jako najlepszy system podatkowy dla rozwoju ekonomicznego w Polsce

Rozwój ekonomiczny Polski jest uzależniony od rozwoju przedsiębiorstw. Rozwój przedsiębiorstw uzależniony jest od wielu czynników, między innymi od podatku dochodowego. Jeżeli podatek jest zbytpoleca83%
Podstawy przedsiębiorczości

System podatkowy w Polsce

). Polski system podatkowy jest stosunkowo przebudowywany i dostosowywany do standardów europejskich. Niekiedy jest to powrót do rodzimych rozwiązań podatkowych obowiązującychpoleca90%
Polityka

Polityka ekonomiczna

Polityka ekonomiczna ściągipoleca85%
Prawo gospodarcze

Scharakteryzuj system podatkowy w Polsce z podziałem na podatki państwowe i samorządowe.

Scharakteryzuj system podatkowy w Polsce z podziałem na podatki państwowe i samorządowe. Na polski system podatkowy składa się jedenaście tytułów podatkowych, objętych materialnym szczególnym prawempoleca91%
Wiedza o społeczeństwie

Podatki

przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń, • przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z