profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Plusy globalizacjipoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Globalizacja we współczesnym świecie

Wielu z nas zapewne nie raz zastanawiało się nad zjawiskiem globalizacji, jakie korzyści z tego czerpiemy. Lecz czym w ogóle jest globalizacja? Jak powinniśmy rozumieć to pojęcie? Globalizacja jest procesem integracji międzynarodowej między...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Globalizacja

Globalizacja – czym tak naprawdę jest? Czymś dobrym czy złym… Słowo popularne i często używane, a nie każdy wie, z czym tak naprawdę się wiąże. Otóż globalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Wskaż pozytywne i negatywne skutki globalizacji we współczesnym świecie.

transportowe. Proces globalizacji jest dostrzegalny przez każdego na całym świecie , przez co jego skutki dosięgają ludzi o różnej sytuacji materialnej, żyjących w odrębnych warunkachpoleca87%
Geografia

Globalizacja

dotychczas ekonomicznie upośledzonych, pozostawionych na peryferiach postępu. Są jednak i tacy, dla których postęp w każdej dziedzinie życia jest niezbędny do życia, do funkcjonowania we współczesnym świeciepoleca85%
Politologia

Miłość społeczna we współczesnym świecie

dobrego postępowania. We współczesnym świecie coraz częściej brakuje takich norm moralnych jak zaufanie, lojalność, solidarność. W gruncie rzeczy z tymi wszystkimi moralnymi treściami wygrywa dziś biznes ipoleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Czy we współczesnym świecie możliwe jest funkcjonowanie państwa całkowicie suwerennego i niezależnego na arenie międzynarodowej? Odpowiedź uzasadnij, zilustruj przykładami.

pozytywny skutek utraty niezależności, gdyż taka współpraca, z której owoców korzystają wszyscy jest bogatsza i bardziej efektywna. Kolejnym dowodem na zanik suwerenności we współczesnym świecie możepoleca85%
Politologia

Globalizacja a państwo

z radzeniem sobie z procesem globalizacji. We współczesnym świecie , w którym w sposób szczególny jest zagrożone suwerenność państwowa i tożsamość narodowa potrzebne są odpowiednie-dostosowane do