profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Płeć męskapoleca84%
Biologia

Rozmnżanie kregowców

Dlaczego organizmy się rozmnażają? Organizmy się rozmnażają ponieważ rozmnażanie prowadzi do zwiększenia liczby rozmnażających się osobników i jest jedną z ważniejszych cech organizmów żywych, rozmnażanie jest warunkiem zachowania ciągłości...poleca88%
Socjologia

Komunikacja między kobietami a mężczyznami - komunikacją międzykulturową?

Populacja ludzi jest podzielona na dwie płci: męską i żeńską. Podział ten jest najbardziej ogólny a tym samym dzieli ludzkość na największe dwie grupy osobników, jest wspólny dla wszelkich ras i narodów. Poza oczywistymi różnicami biologicznymi...poleca87%
Socjologia

Płeć jako wskaźnik pozycji społecznej

Płeć jako żeńska i męska to pojęcie stosowane nie tylko w obrębie rasy ludzkiej, ale również w odniesieniu do zwierząt. Zajmijmy się jednak problemem odniesiemy do ludzkości. Pojęcie płci można rozpatrywać w kilku aspektach. Przede wszystkim...poleca84%
Biologia

Ewolucja układu krążenia kręgowców

Ewolucja układu krążenia kręgowców . W skład układu krążenia kręgowców wchodzi ukł krw – ukł limfatyczny. Ukł krąż u wszystkich kregowców jest układem zamkniętym z wyodrębnionym sercem położonym napoleca84%
Biologia

Płazińce

umieśniona noga, głowonogi łączna wypełnia przestrzenie pomiedzy innymi tkankami, narzadmi i układmi, pełni funkcję podporową chrzestna buduje niektóre części szkieletowe u kregowców kostna najtwardsza