profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Piramida Cheopsa opispoleca82%
Historia

Siedem cudów świata starożytnego

Siedem cudów świata to nazwa obejmująca w czasach starożytnych siedem słynnych budowli i dzieł sztuki, które Grecy wyróżnili ze względu na wyjątkowe walory artystyczne i niezwykłe rozwiązania techniczne. I choć było ich z pewnością więcej niż...poleca85%
Historia

Wymień i opisz Siedem cudów świata starożytnego

1. Piramida Cheopsa – piramida egipska, zbudowana ok. 2560r. p. n. e. w Gizie w pobliżu KairuZaprojektował ją prawdopodobnie Hemon, Jest częścią nekropolii memfickiej, pochowany w niejpoleca82%
Historia

Siedem cudów świata

. Faros , niewielka wysepka u wejścia do portu starożytnej Aleksandrii, na której w 300-280 p.n.e. na zlecenie Ptolemeusza I Sotera wybudowano latarnię morską, jeden z 7 cudów świata starożytnegopoleca84%
Historia

Siedem cudów świata starożytnego

niezwykłe rozwiązania techniczne. Najstarszą i najpopularniejszą listę sporządził Kallimach z Kyreny (ok. 310-240 p.n.e.). Do siedmiu cudów świata starożytnego zalicza się: Piramidę Cheopsa (jedynypoleca83%
Historia

7 cudów starożytnego Rzymu

7 CUDÓW STAROŻYTNEGO ŚWIATA Siedem cudów starożytnego świata to siedem przykładów dzieł sztuki i szczytowych osiągnięć architektury, szczególnie cenionych przez starożytnych Greków. Kanonpoleca83%
Wiedza o kulturze

7 cudów starożytnego świata

Siedem cudów starożytnego świata to siedem przykładów dzieł sztuki i szczytowych osiągnięć architektury, szczególnie cenionych przez starożytnych Greków. Kanon doskonałości, na podstawie którego