profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Pieśń XI tematpoleca85%
Język polski

Jak ma żyć człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Kochanowskiego?

Każdy człowiek zadaje sobie pytanie ; jak ma żyć? Odpowiedzi można znaleźć w zarówno ; Jana Kochanowskiego jak i w innych jego utworach. Jan Kochanowski to znakomity poeta polskiego renesansu. On jako pierwszy tworzył swą poezję w...poleca85%
Język polski

Jak ma żyć człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu odpowiednie konteksty filozoficzne i historycznoliterackie.

filozofie życiowe. Wszystkie pieśni Kochanowskiego możemy nazwać poradnikami, w których on sam udziela nam rad . Dlaczego podmiot liryczny możemy utożsamiać z Kochanowskim? Jak ma żyć człowiek według Janapoleca85%
Język polski

„Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie.”

jego śmierci. W tychże dziełach nawiązywał do filozofii i pieśni Horacego, starał się odpowiedzieć na pytanie: jak żyć godnie i mądrze? W utworach, jakimi są pieśni ukazywał: optymizm, horacjanizmpoleca85%
Język polski

,,Jak żyć ma człowiek? Kto, komu i jakich udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie".

znająca życie i problemy ludzkie, obserwator, człowiek mądry, cnotliwy, udziela rad , jak żyć . W pieśni „Nie porzucaj nadzieję…” (IX, ks.II) mentor, proponuje zachowanie spokoju zarówno w szczęściu jak ipoleca85%
Język polski

Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie.

WSTĘP „ Jak żyć ma człowiek ?” to pytanie, które dręczy największe umysły świata od zarania dziejów. Tworzono różnorakie ideologie, opierano się o wiele filozofii, usiłując stworzyćpoleca85%
Język polski

„Jak ma żyć człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w „Pieśni XI” i innych pieśniach Jana Kochanowskiego? W pracy wykorzystaj stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie”

, zwłaszcza rzymscy, m.in. Horacy, Seneka i Cyceron. W „ Pieśni XI ” podmiot liryczny podejmuje próbę udzielania rad , w jaki sposób żyć . Nadawcą wypowiedzi jest człowiek wykształcony, nauczyciel