profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Pierwsze wolne elekcje

poleca65%
Historia

Pierwsze wolne elekcje w Polsce

Zasada elekcyjności tronu kształtowała się w państwie polskim od XIV wieku. W XV i XVI wieku była to elekcja w łonie dynastii Jagiellonów. Po śmierci ostatniego jej przedstawiciela, Zygmunta Augusta, w czasie tzw. wielkiego bezkrólewia ustalono zasady wyboru króla w formie elekcji viritim. Prawo wyboru króla przysługiwało każdemu szlachcicowi, który przybył na elekcję. W czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta określono także zasady ustroju państwa, obowiązujące do 1791 roku, m.in....poleca81%
Historia

Królowie elekcyjni

Wolna elekcja Był to system wyboru władcy. Pierwsze odbyła się po śmierci ostatniego króla z dynastii Jagiellonów Zygmunta. II Augusta. Nie pozostawił on po sobie potomka. Od momentu panowania Władysława Jagiełły władca obierany był w drodze...poleca85%
Historia

XVI wiek w Polsce.

Pierwsze wolne elekcje: Zygmunt August był ostatnim królem z dynastii Jagiellonów. 1572 zmarł i od tego roku do 73 był okres bezkrólewia .Burzliwe dyskusje podczas bezkrólewia elekcja viritim(wolna) określała sposób wybierania władcy w Polsce...poleca84%
Historia

Pierwsze Wolne Elekcje i ich znaczenie dla Rzeczypospolitej

Pierwsze Wolne Elekcje i ich znaczenie dla Rzeczypospolitej Tron polski, dziedziczny w czasach piastowskich w XIV w. Stał się elekcyjny. Zmiana nastąpiła w chwili, gdy przedstawiciele szlachty uznali za króla Ludwika Andegaweńskiego oraz...poleca85%
Historia

Pierwsze wolne elekcje w Polsce i polityka Stefana Batorego

Pierwsze wolne elekcje w Polsce + polityka Stefana Batorego Z chwilą śmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku wygasła męska linia rodu Jagiellonów. Ruch egzekucyjny działający za panowania ostatnichpoleca85%
Muzyka

Barok w muzyce

dynastia Jagiellonów. Wolne elekcje powodowały manipulacje, np. Trójprzymierze Trzech Czarnych Orłów. Wojny ze Szwecją, Rosją i Turcją spowodowały zburzenie Rzeczpospolitej. W takiej atmosferze trudno