profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pierwsze plemiona słowiańskiepoleca85%
Historia

Wiślanie

Wiślanie-Małopolska Goplanie-Kujawy Polanie-Wielkopolska Ślężanie-Śląsk Pomorzanie Mazowszanie. Pierwsze potężne grody na terenie Polski-Grzybów, Gniezno, Poznań. Arcybiskupstwo-Gniezno. 4 biskupstwa podległe Gnieznu-Kraków, Wrocław,Kołobrzeg,...poleca85%
Historia

Opisz pierwotną społeczną i polityczną organizację Słowian

trzeba przerobić stylistycznie, nie ma błędów rzeczowych. We wczesnym średniowieczu ludy słowiańskie żyły w pewnych grupach społecznych nazwanymi rodami. Ród była to pewna społeczność spokrewnionych ze sobą rodzin. Połączone rodziny – ród...poleca85%
Historia

Ośrodki państwotwórcze na ziemiach polskich.

Wielkie plemiona na ziemiach polskich: - Wiślanie- nad górną Wisłą - Plemiona śląskie(np. Bobrzanie, Ślężanie)- nad górną i środkową Odrą - Polanie- nad Wartą - Mazowszanie- nad środkową Wisłą - Pomorzanie- między dolną Odrą, dolną Wisłą,...poleca85%
Język polski

O Wawelu i Wiśle

dowódcy Wiślanie odnaleźli pamiętniki owego dowódcy, w których było napisane, aby na pamiątkę druha imieniem Wawel wybudowali ogromny zamek i nadali mu nazwę Wawel . Wiślanie spełnili prośbępoleca83%
Historia

Jak powstało państwo polskie?

polskiech powstały pierwsze państwa plemienne. Największe z nich założyli Wiślanie , Goplanie i Lędzianie. W X wieku państwa te zostały podbite przez plemie Polan. Tak powstało zjednoczone państwo polskiepoleca75%
Historia

Plemiona polskie.

państewka plemienne na ziemiach polskich powstały w II połowie Najważniejsze plemiona polskie i ziemie przez nie zajmowane to: - Polanie - nad środkowa Wartą - Wiślanie - nad górną Wisłąpoleca85%
Historia

Polska za pierwszych Piastów.

, Siemomysł, Leszek. Powstanie państwa: Polanie, Wiślanie – wyższy stopień rozwoju, ale wchłonięci przez Wielkie Morawy. Czynniki zjednocz: dosk położ geogr, niebezp ze strony cesarstw, niem ale walkipoleca85%
Historia

Powstanie państwa polskiego. Monarchia wczesnofeudalna w Polsce (X - XII w.)

Wisłą Mazowszanie, pomiędzy Odrą, dolną Wisłą a Bałtykiem na północy oraz Notecią na południu - Pomorzanie, nad górną Wisłą, w okolicach Krakowa i Wiślicy - Wiślanie , nad Sanem i Wieprzem - Lędzianie