profil

Wiedza o społeczeństwie (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pierwsza wojna izraelsko arabskapoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty izraelsko-arabskie

Konflikt izraelsko-palestyński (konflikt arabsko-izraelski) - konflikt o charakterze etnicznym, religijnym i terytorialnym między ludnością żydowską a ludnością palestyńską na terenie Palestyny. Wojny izraelsko-arabskie Określenie to dotyczy...