profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Personel

poleca50%
Słownik języka polskiego

Personel

rzecz. m, br. lm wszyscy pracownicy jakiejś firmy, instytucji.   Właściciel dużej firmy budowlanej narzeka na brak personelu (D. lp) i chętnie przyjąłby do pracy kilku murarzy, tymczasem jego konkurent, którego usługi były zbyt drogie musiał zredukować personel (B. lp) i w zeszłym tygodniu zwolnił kilka osób.   KOMENTARZ Słowo personel wchodzi w związki z różnymi wyrazami precyzującymi jego znaczenie, np. personel administracyjny, personel naukowy. Pokrewną formą jest...poleca87%
Socjologia

Teoria konfliktowa społeczeństwa

MAKROSTRUKTURALNA TEORIA KONFLIKTU Funkcjonalna teoria rozwoju społeczeństwa, człowiek jest z natury rzeczy istotą dobrą, łagodną, pragnącą pokoju i bezpieczeństwa. Społeczeństwo składające się z takich jednostek jest bezpieczne i stabilne....poleca91%
Administracja

My a kierownicy

Większość z nas ma prace, a co z tym związane kierownika który ma swój ?styl? przewodzenia. Styl przewodzenia to względnie utrwalony całokształt sposobów oddziaływania przełożonego na podwładnych w celu skłonienia ich do realizacji zadań stojących...poleca85%
Psychologia

Psychologia organizacji i pracy we współczesnym świecie

Psychologia organizacji i pracy bezpośrednio wpływa na życie osób starających się o pracę, stażystów, pracowników, kierowników, koordynatorów, czy też klientów. Mówiąc najkrócej, ukazuje naturę pracy w nowoczesnym społeczeństwie. Należy znać...poleca90%
Podstawy przedsiębiorczości

Biznesplan firmy spółki elektronicznej Pol-Elektro.

INFORMACJE O FIRMIE Nazwa firmy: Firma Elektroniczna Pol Elektro Spółka z o.o. Właściciel: Robert Darkowski Adres: ul. Lipowa 18, 26-024, Lublin Telefon: 0(81) 532-90-22, 505617261 E-mail: [email protected] Rachunek bankowy:...poleca84%
Podstawy przedsiębiorczości

Co to są zasoby ludzkie, naturalne i kapitałowe?

Zasoby naturalne to substancje znajdujące się w przyrodzie, które mogą być przetwarzane dla otrzymania produktów, których potrzebujemy i używany w życiu. Istnieje wiele różnych rodzajów zasobów naturalnych, ale zasadniczo pochodzą z czterech...