profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Periodyzacja renesansupoleca84%
Język polski

Notatka z renesansu

J. polski – renesans 1.Kryzys myśli średniowiecznej. Narodziny renesansu. -zaczęto interesować się człowiekiem -odkryli do idei starożytnej -mieli dość lęków , obaw przed groźnym Bogiem , śmiercią ....poleca78%
Język polski

Renesans

RENESANS Czynniki wpływające na rozwój odrodzenia W wieku XIV we Włoszech rozpoczął się przełom w dziełach kultury nazwany później odrodzeniem. Miał on kilka przyczyn. Pierwszą przyczyną było podłoże gospodarcze i polityczne, którego...poleca83%
Język polski

Jan Kochanowski - krótka notatka

Białaczowskiej herbu Odrowąż. Poetą renesansu był też jego brat Mikołaj, a tłumaczem w epoce baroku - bratanek Piotr. W następnych latach wyprowadził się z Czarnolasu. Jan Pisał pieśni-wierszepoleca85%
Historia

Notatka z renesansu

z Wittenbergi, 95 tez Aleksander VI ? Leon X Haloween 1517 r. ? wystąpienie Lutra 1521 ? casarz wezwał Lutra na sejm Rzeszy 1529 ? uchwała żądająca zatrzymania postępów luteranizmu 1555 ? Augsburgpoleca75%
Język polski

Krótka notatka biograficzna o Janie Kochanowskim.

Jan Kochanowski (1530 - !584) – Największy polski poeta przed Mickiewiczem, tworzył w epoce renesansu (odrodzenia). Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej; miał 6 braci i 5 sióstr