profil

Pedagogika (2)
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pentathlonpoleca85%
Pedagogika

Historia wychowania - pojęcia

Wychowanie moralne ( KALOKAGATHIA )- kalos –piękny; agathos – dobry. Grecy głosząc znaczenie wychowania fizycznego dla duchowego rozwoju człowieka, zwłaszcza ukształtowania jego charakteru, zrozumieli że sama dzielność fizyczna nie wystarcza...poleca85%
Pedagogika

Starożytna Grecja do rozbiorów

odpowiedzi na pytania