profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pentathlonpoleca85%
Pedagogika

Historia wychowania - pojęcia

Wychowanie moralne ( KALOKAGATHIA )- kalos –piękny; agathos – dobry. Grecy głosząc znaczenie wychowania fizycznego dla duchowego rozwoju człowieka, zwłaszcza ukształtowania jego charakteru, zrozumieli że sama dzielność fizyczna nie wystarcza...poleca85%
Pedagogika

Starożytna Grecja do rozbiorów

odpowiedzi na pytaniapoleca85%
Historia wychowania

Historia wychowania wśród nauk pedagogicznych i historycznych - metodologia i metody badawcze

dusza odsuwa na dalszy plan takie pojęcia jak: wychowanie, pedagogia, nauczanie, aby śledzić całokształt wysiłku pedagogicznego ludzkości, który określa jako Bildung. Zadaniem historii wychowania jestpoleca85%
Pedagogika

Historia wychowania

Polskie podręczniki do historii wychowania : • Historia powszechna • Historia filozofii dotyczące człowieka W Polsce w II połowie XIX wieku. W pierwszej połowie XIX wieku najczęściej były wpoleca85%
Pedagogika

Teoretyczne podstawy wychowania - ćwiczenia i wykłady

wskazuje odrębności teorii. Zadanie: wyodrębnienie i analizowanie form wychowania i funkcji jakie pełni wychowanie w całokształcie życia społecznego. Pojęcia : - wychowanie – wszystkie procesy ipoleca84%
Historia wychowania

Historia Wychowania.

1. Co to jest historia wychowania ? Historia wychowania to historia pedagogiki. Ma 2 podstawowe działy: - dzieje teorii pedagogicznej ( dzieje myśli, doktryn pedagogicznych zajmujących siępoleca85%
Wiedza o kulturze

Podstawowe pojęcia z wiedzy o kulturze

działania w obrębie którego występują charakterystyczne cele, normy i wartości. Niepowtarzalny układ daje nam nową jednostkę. Podstawowe pojęcia kultury. Kultura a cywilizacja Cywilizacja