profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Pedagogika Jana Jakuba Rousseaupoleca85%
Historia wychowania

Edukacja od renesansu do końca XIX wieku

I MYŚL PEDAGOGICZNA W OKRESIE ODRODZENIA I JEJ GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE. Renesans – okres rozwoju kultury europejskiej w XIV – XV wieku charakteryzuje się nasileniem tendencji humanistycznych i nawrotem do kultury antycznej, rozwojem myśli...