profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pedagogika dialogupoleca83%
Pedagogika

Okreslenie pedagogiki jako nauke

Rozumienie pojęcia nauka i jego synonimów. NAUKA - działalność społeczna mająca na celu obiektywne i adekwatne poznanie rzeczywistości. NAUKA - historycznie ukształtowane i stale rozwijające się formy świadomości społecznej. NAUKA - wytwór...poleca92%
Pedagogika

Kształcenie się nowoczesnej koncepcji nauki. Charakterystyka nowoczesności.

Nowoczesność – okres dużego rozwoju cywilizacji. MODERNIZM okres modernizmu XVI/XVII. Moment przełomowy to trzy wielkie rewolucje: • Rewolucje Francuska • Wojna Secesyjna, konstytucyjna Rewolucja Amerykańska, zbudowały podwaliny pod demokrację...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika- I semsetr

1. PRZEDSTAW WYBRANE UJĘCIE PEDAGOGIKI I JEJ CECHY PEDAGOGIKA wg. Stanisława Palki "Pedagogika w stanie tworzenia" to nauka o wychowaniu,kształceniu i samokształtowaniu człowieka w ciągu całego życia,nie dotyczy tylko najmłodszych dzieci. To...poleca87%
Pedagogika

Przedstaw zasady pedagogiki niedyrektywnej i ustosunkuj się do niej.

szkół al-ternatywnych. Do podstawowych założeń psychologii humanistycznej wypracowanych przez Ro-gers’a, które legły u podstaw pedagogiki niedyrektywnej, zalicza się: · Samourzeczywistnianie jakopoleca85%
Pedagogika

Zagadnienia z pedagogiki ogólnej

jednym z nurtów współczesnej pedagogiki alternatywnej, który odrzuca dotychczasowy system edukacji i wychowania rozumianego jako proces celowy, mający charakter świadomie formacyjny, całkowiciepoleca86%
Pedagogika

Interakcje pedagogiki z innymi naukami

metodologicznym poznaniu pedagogii jako nauki podstawowym narzędziem jest terminologia oraz określenie naukowego charakteru pedagogiki . Stosowane są dwa podstawowe terminy: pedagogia pedagogika Obydwa pochodząpoleca85%
Pedagogika

Opracowane zagadnienia z wprowadzenia do pedagogiki WSP TWP

5. Czym jest pedagogika i jakie są jej podstawowe cele. Pojęcie pedagogiki : Pedagogikę najogólniej można zdefiniować jako naukę o wychowaniu i nauczaniu. W jej zakres wchodzi teoria dotyczącapoleca83%
Pedagogika

Cele i zadania pedagogiki.

funkcjonowaniem instytucji kulturalnych, wychowawczych, socjalnych jako instytucji wspomagających i rozszerzających procesy celowego wychowania. Dalszy, intensywny, rozwój pedagogiki społecznej