profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pedagogika Bronisława Markiewicza



poleca85%
Pedagogika

Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce. a) Maria Grzegorzewska- zajmowała się opieką i kształceniem dzieci specjalnej troski. W 1921 r. założyła Instytut Pedagogiki Specjalnej. W 1935 r. założyła Państwowy Instytut...



poleca83%
Pedagogika

Pedagogika opiekuńcza- ważne zagadnienia do egzaminu

Janusz Korczak- (1878-1942); 1902- 1939 opieka nad dziećmi z Czernikowa i Powiśla; 1907- kolonia w Wilhelmówce z żydowskimi, 1908 kolonia w Michałowie z polskimi, Stefania Wilczyska- działała z Korczakiem od 1912, 1919 założył z Maryna Faska Nasz...



poleca85%
Pedagogika

Prekursorzy wykład i sciąga

środowiska naturalnego i dobrze funkcjonującej placówki opiekuńczej . „Dziadek”. Dobrym wychowawcą może być tylko człowiek z sercem, talentem, predyspozycjami, a dopiero w drugiej kolejności ważne są



poleca85%
Historia

Prekursorzy sztuki Impresjonizmu. Dlaczego Vincenta Van Gogh’a, Paula Gauguin’a i Paula Cezanne’a uważa się za prekursorów sztuki współczesnej ? Wskaż elementy, które świadczą o ich nowatorstwie.

Malarstwo realistyczne oparte było na dokładnym obserwowaniu natury i możliwie dokładnym jej odtworzeniu, nie wymagało zerwania z pracownią. Artysta malował swe obrazy w atelier dbał o rysunek



poleca88%
Pedagogika

Pedagogika antyautorytarna

popełnić w tym procesie jakiś błędów. W Europie do prekursorów tej pedagogiki zalicza się Teodora W.Adorno, który rozliczał niemieckich pedagogów z zaangażowania w pedagogikę przemocy i zobowiązań ich



poleca85%
Język polski

Dzieła sztuki. Prekursorzy, poprzednicy

podstawowych spraw. Można się o tym przekonać czytając stare teksty pełne aluzji do dawno zapomnianych osób i spraw, albo teksty, których akcja rozgrywa się w nieznanych nam stronach. W takich książkach



poleca85%
Pedagogika

Zagadnienia Pedagogika Opiekuńcza

) czwarty okres e) piąty okres f) szósty okres 5. Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce . a) Maria Grzegorzewska- zajmowała się opieką i kształceniem dzieci specjalnej troski