profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pedagogika Aleksandra Kamińskiegopoleca87%
Pedagogika

Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły

„Szkoła jako instytucja i jako środowisko. Nauczyciel – demiurg i rzemieślnik. Uczeń – los wymuszony. W poszukiwaniu podmiotowości człowieka szkoły” Mówiąc o środowisku ucznia, najczęściej mamy na myśli środowisko społeczne, określane jako...poleca85%
Pedagogika

Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce. a) Maria Grzegorzewska- zajmowała się opieką i kształceniem dzieci specjalnej troski. W 1921 r. założyła Instytut Pedagogiki Specjalnej. W 1935 r. założyła Państwowy Instytut...poleca87%
Pedagogika

„Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można było by wykorzystać współcześnie w wychowaniu dzieci i młodzieży

„Niech to złotą będzie zasadą dla uczących ażeby, co tylko mogą udostępniali zmysłom, a więc rzeczy widzialne - wzrokowi, słyszalne - słuchowi, zapachy - węchowi, rzeczy smak mające - smakowi, namacalne dotykowi, a jeśli coś jest uchwytne dla...poleca85%
Pedagogika

Pedagogiki społecznej Główne ośrodki naukowo badawcze. Przedmiot badań pedagogiki społecznej. Pedagogiki a socjologia wychowania. Typologia środowisk wychowawczych. Środowisko wychowawcze a wychowanie środowiskowe.

Przedstawiciele: Henryk Gąsior, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Jan Poplucz, Ewa Syrek. Tematyka podejmowanych badań: -zakład pracy jako środowisko wychowawcze , -proces adaptacji młodych w szkołachpoleca83%
Pedagogika

Pedagogika społeczna - Wroczyński (najważniejsze zagadnienia)

społeczne otaczające osobnika, pedagogikę interesuje empiryczny obraz środowiska społecznego —funkcjonujące środowisko i jego wychowawcze oddziaływanie. Z tego punktu widzenia możemy wyróżnić następującepoleca85%
Psychologia

Trudności wychowawcze i profilaktyka w młodszym wieku szkolnym .

szkolny obejmuje okres od 7 do 11-12 lat, kiedy to dziecko uczęszcza do klas I- IV szkoły podstawowej. W Polsce dzieci rozpoczynają systematyczną naukę w wieku 7 lat i ten rok uważany jest za granicępoleca85%
Pedagogika

Pedagogika społeczna - zagadnienia na egzamin

makrospołecznego zalicza się: a) ustrój polityczny; b) ustrój społeczno -gospodarczy; c) warunki ekonomiczne; d) czynniki kulturowe; e) efekty społeczne. Środowisko regionalne – to środowiskopoleca85%
Pedagogika

Środowisko wychowawcze współczesnej Polski.

Według J.Pietera środowisko wychowawcze to „złożony układ powtarzających się lub względnie stałych sytuacji, do których człowiek rozwijający się przystosowuje się czynnie w wychowawczym okresie