profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Pasterz i owcepoleca85%
Język polski

Wybrane lektury.

a...b...c... Eliza Orzeszkowa "A...B...C" to opowiadanie zaadresowane do inteligencji, zawierające wyraźny nakaz "pracy u podstaw". Bohaterką jest młoda dziewczyna, Joanna Lipska, córka nauczyciela, mieszkająca w "wielkim mieście wielkich...poleca83%
Język polski

Oświecenie - forma ściągi

Oświecenie - forma ściągipoleca86%
Język polski

Niektórzy uważają, że w XXIw. tradycyjna książka zaniknie. Jeśli nie zgadzasz się z tym poglądem, przedstaw swoje argumenty omawiając wybrane lektury.

Czy nasze społeczeństwo podąża do analfabetyzmu? Nie sądzę. Co prawda coraz więcej osób przyznaje się tylko do lektury codziennych gazet, jednakże wciąż są ludzie, którzy wola usiąść wygodnie wpoleca90%
Język polski

„Człowiek jest zdumiewający…” (J. Conrad-Korzeniowski) Jakie prawdy o człowieku, ważne dla Ciebie – współczesnego czytelnika - odkrywa literatura? Odpowiedz na pytanie wykorzystując wybrane lektury.

Literatura od zarania dziejów jest zwierciadłem, w którym odbijają się ludzie i ich życie. Jest ona wyrazicielką problemów, z którymi borykali się ludzie na przestrzeni wieków. Jeśli bliżej tympoleca82%
Język polski

Przedstaw i uzasadnij swój sąd na temat ekranizacji lektur szkolnych konfrontując wybrane utwory literackie z ich filmową realizacją.

powieści na ekran. W literaturze najważniejszą rolę odgrywa słowo, w filmie – obraz. Niewątpliwie największej liczby ekranizacji doczekały się takie lektury jak „Pan Tadeusz” dama Mickiewiczapoleca81%
Pedagogika

Lektura w klasach I-III

, do jego recepcji, czyli odbioru intelektualnego i emocjonalnego treści lektury . III Kształtowanie świadomości czytelniczej uczniów klas niższych Książka dla dzieci powinna: - odpowiadaćpoleca88%
Pedagogika

Notatka z lektury Dorota Ekiert- Grabowska „Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej”

wychowawczymi zmierzającymi do zmiany rozwoju dzieci nieakceptowanych. Jest to zadaniem wychowawcy, który wiedząc o stosunkach panujących w klasie powinien zastosować wybrane przez siebie techniki manipulacyjne