profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiskapoleca87%
Geografia

Współpraca Polski z organizacjami międzynarodowymi w zakresie ochrony przyrody

W Polsce w 1980 roku Sejm uchwalił Ustawę o Ochronie Środowiska i Zasobów Naturalnych,która zobowiązuje władzę i obywateli do działań na rzecz ochrony przyrody. Ponadto w tym samym roku powołano PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ OCHRONY...poleca85%
Biologia

Zanieczyszczenia środowiska w Polsce

Codziennie spotykamy się z informacjami o niszczeniu środowiska. Słyszymy, jakie wielkie szkody powodują kwaśne deszcze. Zanieczyszczenia rzek i jezior, wytępianie zwierząt i roślin, katastrofa ekologiczna na morzach świata, śmierć lasów, śnięcie...poleca85%
Turystyka i rekreacja

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

stawianymi przed Prezesem UKFiT były : realizacja określonej polityki państwa w zakresie rozwoju turystyki , współpraca z organami , instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi mającymi wpływ na