profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Państwo pierwszych Piastówpoleca84%
Historia

Ewolucja państwa polskiego za Piastów

Państwo polskie przeszło dość dużą ewolucję pod względem ustrojowym państwa. Począwszy od państwa polskiego za panowania pierwszych Piastów, gdzie pierwszym władcą był Mieszko I ustrojem była monarchia patrymonialna. Była ona formą rządów, w...poleca80%
Historia

Polska pierwszych Piastów

Polska pierwszych Piastów Około roku 1000 Polska, zwana jeszcze "państwem gnieźnieńskim", liczyła około miliona mieszkańców, żyjących na 250 tysiącach kilometrów kwadratowych. Niemal 2/3 powierzchni stanowiły nieprzebyte puszcze, a na terenach...poleca83%
Historia

Kryzysy polityczne za panowania pierwszych Piastów.

Słabości wewnętrzne 1.) Państwo pierwszych Piastów, jak wszystkie monarchie wczesno feudalne, było bardzo słabo powiązane wewnętrznie. Przyczyny: - przeszkody nturalne – puszcze, bagna, oddzielające siedziby plemion polskich - poczucie...poleca82%
Historia

Unie polsko - litewskie i ich charakter, ewolucja i następstwa.

spowodowało wygaśnięcie dynastii Piastów i objęcie panowania przez Ludwika Węgierskiego, który pragnąc zdobyć koronę Polski dla swoich córek nadaje szlachcie przywilej koszycki. Po śmierci Ludwika