profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Państwo arabskiepoleca85%
Historia

Średniowiecze - Mahomet, państwo arabskie, Justynian Wielki

I. Zasady wiary muzułmańskiej stworzone przez Mahometa: a) jedynym bogiem jest Allah a Mahomet jest tylko prorokiem b) świętą księgą Islamu jest Koran prawo koraniczne jest równocześnie prawem państwowym w krajach muzułmańskich. c)...poleca85%
Historia

Państwo arabskie- charakterystyka

1. Półwysep arabski- warunki naturalne i historyczne. Półwysep Arabski był bardzo szczególną krainą. Większość jego obszaru zajmowały tereny pustynne, tylko wzdłuż wybrzeży i na południu znajdowały się obszary nadające się pod uprawę. Półwysep...poleca85%
Historia

Kilka działów: cezaropapizm, schizma wschodnia, islam i mahomet, karol młot

. został cesarzem. Przekazał ziemie papieżowi 756r. powstało Państwo Kościelne. - Karol Wielki – Został królem Franków w 768r. do 814r. w 800 roku został cesarzem zachodniego cesarstwa Rzymskiegopoleca85%
Historia

Rzym [ urzędnicy (konsul, pretor itp), przyczyny upadku ces rzymskiego ] Justynian Wielki

arystokratycznymi urzędnikami i senatem, mieli prawo veta, wobec postanowień władzy i prawo łaski wobec skazanych na śmierć, byli nietykalni Justynian Wielki (527-65)- ostatni okres dążeń unifikacyjnychpoleca85%
Historia

Panowanie Karola Wielkiego, Ottonów, Słowianie, Imperium Arabskie, społeczeństwo feudalne

jako źródła prawa, a sunnici uznają zarówno Koran, jak i Sunnę. 7. Filary wiary- wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. 8. Imperium arabskie : a) opanowanie Półwyspupoleca85%
Historia

Biznacjum- cesarz i jego dwór

jeszcze wcześniejszego okresu. Rzeczywistość, która się ukształtowała oznaczała nadejście wielkich trudności ( 540- 565). Justynian Wielki i jego następcy, aby lepiej rządzić państwem dążyli dopoleca85%
Historia

Historia powszechna- Średniowiecze

. Piotra. Po śmierci Pepina władze w kraju objął Karol Wielki , który bardzo skupiał się na podbojach. Najbardziej zaciekle walczył z Sasami, pokonał ich i przejął ich państwo . Władał on rozległym terenem