profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Państwa Europy Zachodniej a Hitlerpoleca83%
Historia

Polityka ustępstw państw Europy Zachodniej wobec poczynań Hitlera.

Państwami Europy Zachodniej, które miały bezpośredni wpływ na Ligę Narodów i wydarzenia w Europie była Francja i Wielka Brytania. To przede wszystkim te panstwa zobowiązane były czuwać nad przestrzeganiem postanowień traktatu wersalskiego....