profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Pakt wschodni postanowieniapoleca90%
Historia

Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku”.

Tematem mojej pracy jest : <BR> <BR>„Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku”. <BR> <BR>W pracy tej ukaże przede wszystkim wzrost hegemonii Niemiec w Euro-pie przy jednoczesnej uległości państw...poleca85%
Historia

"Przywiozłem wam pokój..." (N. Chamberlain) polityka Appeasementu a mocarstwowe plany Adolfa Hitlera

polityka państw zachodnich ( polityka appeasementu ) polegająca na serii ustępstw politycznych, wojskowych i terytorialnych, z których każde miało zaspokoić żądania Hitlera i zapobiec dalszym, a przedepoleca85%
Historia

Wykłady z historii powszechnej 1918-1939

. Polityka rozwiązywania sporów, by uniknąć konfliktów; celem jest ratowanie pokoju , jest to polityka łagodzenia, uspokajania. geneza appeasementu : - polit. łagodzenia – działalność rządupoleca85%
Historia

Geneza II wojny światowej

i Francji, które zaczęły stosować politykę appeasementu , której głównym rzecznikiem był brytyjski premier Neville Chamberlain. Polityka ustępstw opierała się na założeniu, że Niemcy i Włochy zostałypoleca85%
Historia

III Rzesza w latach 1935-1939 – droga do mocarstwowości

III Rzesza nie rozwinęła i nie wzmocniłaby się tak bardzo gdyby nie polityka państw zachodnich ( polityka appeasementu ) polegająca na serii ustępstw politycznych, wojskowych i terytorialnych, zpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1918–1945.

roku Francja zaproponowała Stanom Zjednoczonym podpisanie układu, który będzie gwarancją na pokój między tymi państwami. Pakt ten przeszedł do historii jako Pakt Brianda-Kellogga. Po negocjacjach został