profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pakt wschodni postanowieniapoleca90%
Historia

Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku”.

Tematem mojej pracy jest : <BR> <BR>„Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku”. <BR> <BR>W pracy tej ukaże przede wszystkim wzrost hegemonii Niemiec w Euro-pie przy jednoczesnej uległości państw...poleca85%
Historia

"Przywiozłem wam pokój..." (N. Chamberlain) polityka Appeasementu a mocarstwowe plany Adolfa Hitlera

polityka państw zachodnich ( polityka appeasementu ) polegająca na serii ustępstw politycznych, wojskowych i terytorialnych, z których każde miało zaspokoić żądania Hitlera i zapobiec dalszym, a przedepoleca85%
Historia

Wykłady z historii powszechnej 1918-1939

. Polityka rozwiązywania sporów, by uniknąć konfliktów; celem jest ratowanie pokoju , jest to polityka łagodzenia, uspokajania. geneza appeasementu : - polit. łagodzenia – działalność rządupoleca83%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1939

. Wybrano 3 opcje. Po objęciu władzy przez Hitlera polityka niemiecka uległa znacznej zmianie. Dotychczas była ona ustawiona na współprace z mocarstwami zachodnimi i Związkiem Radzieckim aby stopniowopoleca85%
Historia

Geneza II wojny światowej

i Francji, które zaczęły stosować politykę appeasementu , której głównym rzecznikiem był brytyjski premier Neville Chamberlain. Polityka ustępstw opierała się na założeniu, że Niemcy i Włochy zostały