profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Pakt Północnoatlantycki NATO

poleca50%
Wiedza o społeczeństwie

Potencjał militarny

Obecnie polskie siły zbrojne liczą poniżej 200 tys. żołnierzy i od 1999 roku są częścią sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego. Potencjał militarny polskich sił zbrojnych jest różny i zależy od rodzaju armii. Obecnie armia polska jest w stanie intensywnej modernizacji i przebudowy istniejących systemów militarnych, aby w ciągu najbliższych kilku lat spełniać standardy wynikające z uczestnictwa w NATO. Poziom wydatków związanych z modernizacją armii zależy od ogólnego stanu polskiej...

poleca66%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacje międzynarodowe i procesy integracyjne w świecie

W dziejach cywilizacji od najdawniejszych czasów równolegle zachodzą procesy o przeciwstawnym charakterze: integrującym i dezintegrującym. Pierwsze z nich są wyrazem rozrostu i ekspansji, drugie zmierzają do rozpadu i zaniku. W zależności od jakości dokonujących się zmian procesy dezintegrujące i integrujące mogą mieć zarówno negatywne, jak i pozytywne cechy. W XX wieku miało miejsce wiele zjawisk o charakterze dezintegrującym, np. rozpad monarchii Austro - Węgier po I wojnie światowej,...

poleca70%
Wiedza o społeczeństwie

Pakt Północnoatlantycki (NATO)

NATO jako organizacja polityczno-militarna jest współcześnie ważnym czynnikiem porządku i bezpieczeństwa, przejawia jednocześnie dużą skuteczność działania. Geneza NATO wiąże się z zimnowojenną sytuacją po zakończeniu II wojny światowej. Potrzeba zagwarantowania Europie Zachodniej bezpieczeństwa i ochrony przed ekspansją komunizmu doprowadziła do podpisania w 1949 roku w Waszyngtonie Paktu Północnoatlantyckiego. NATO jako organizacja polityczno-militarna jest współcześnie ważnym...poleca83%
Historia

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej

także wyniszczenie licznymi wojnami. Fatalna administracja i kryzys systemu władzy. Duże znaczenie miało też to, że sąsiedzi Polski rozbudowali bardzo swój potencjał militarny , gospodarczy i dokonalipoleca88%
Politologia

Stosunki Międzynarodowe

. =>CZYNNIK EKONOMICZNO-TECHNICZNY ( potencjał gospodarczy państwa, postęp w nauce i technice).- Potencjał gospodarczy zawsze warunkował pozycję gospodarcza państwu.W starożytności i średniowieczu-zasobypoleca83%
Historia

Następstwa II wojny światowej. Powstanie NATO.

>POCZĄTEK "ZIMNEJ WOJNY" <BR>Decydujące znaczenie dla powojennego układu sił politycznych w świecie miał potencjał gospodarczy i militarny Stanów Zjednoczonych. Już w 1946 r. udziałpoleca85%
Historia

Białoruś

.1.4. Przemysł i rolnictwo VI.1.5. Surowce naturalne VI.1.6. Potencjał militarny VI.1.7. Skutki Czarnobyla VI.2. Kalendarium dziejów najnowszych VI.1. Wiedza ogólna o współczesnej