profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Pakt Brianda Kelloga 1928poleca85%
Historia

Sytuacja Polski na arenie międzynarodowej w latach 1921-1939

Moja praca rozpocznie się podpisaniem polsko-francuskiego układu politycznego oraz tajnej konwencji wojskowej w 1921 roku, a zakończy 25 sierpnia 1939 r podpisaniem polsko-angielskiego układu o wzajemnej pomocy. Państwami, które pragnę...poleca85%
Historia

Unia Europejska, zasady działania i wszelkie akty prawne.

UNIA EUROPEJSKA ANTECEDENCJE. Myśl o zjednoczeniu Europy ma wiekową tradycję, a jej początek można umieścić w późnym średniowieczu, kiedy to nastąpił upadek znaczenia cesarstwa i rozpoczęło się budowanie państw suwerennych w...poleca81%
Historia

Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej

Na sytuację polityczną w Europie po I wojnie światowej wpływ miały rozbieżności pomiędzy państwami zwycięskiej koalicji. Francja pragnęła wzmocnienia Europy wschodniej i osłabienia Niemiec, Anglia z kolei dążyła do osłabienia Francji i...poleca83%
Historia

Polityka zagraniczna Polski w okresie międzywojennym.

Polska na arenie międzynarodowej po I wojnie światowej. Dla odrodzonej Polski bezpieczeństwo granic było związane z utrzymaniem systemu wersalskiego w Europie i przynależności do Ligi Narodów. Położenie geograficzno- polityczne państwa polskiego...poleca80%
Historia

Polityka zagraniczna Polski w latach 1918-1939.

, przyniosła kompromitację Polski na arenie międzynarodowej . W październiku 1938 r. Hitler wysunął propozycję „ostatecznego uregulowania stosunków polsko-niemieckich". Zażądał przyłączenia Gdańskapoleca84%
Historia

Przyczyny klęski wrześniowej 1939 roku. Obronność Polski. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna państwa polskiego.

międzynarodowej . Zwracam tu uwagę głównie na 3 aspekty, czyli na wielonarodowy charakter naszego państwa, na ustój Polski i jego przekształcenia oraz na sytuację gospodarczą w okresie 1918- 1939 . Wpoleca87%
Historia

Polityka zagraniczna Polski na tle Europy po wersalskiej

Austrii pozostawiły w opinii międzynarodowej bardzo niekorzystne dla Polski skojarzenia. Po zajęciu Austrii Hitler skierował swoją agresję na Czechosłowację. Praga została zmuszona do podpisaniapoleca85%
Historia

Polska polityka zagraniczna w 1939 roku –możliwości i konsekwencje rozwiązań alternatywnych.

własnej, małej książki. Tak, aby każdy, kto chce zaczerpnąć wiedzy o II Rzeczypospolitej mógł znaleźć tutaj oparcie. Ważnym aspektem w sprawie Polski na arenie międzynarodowej była konferencja paryskapoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej

” gwarancje. Pogorszenie się w latach 1938- 1939 sytuacji międzynarodowej w Europie, aneksja przez Hitlera Czechosłowacji oraz rosnące zagrożenie bezpieczeństwa Polski skłoniło państwa zachodnie do