profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Pakt Bezpieczeństwa Pacyfikupoleca85%
Geografia

Organizacje międzynarodowe

GEOGRAFIA ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE WSTĘP Organizacja: grupa o określonej budowie i zasadach działania ustalonych prawnie bądź spontanicznie na podstawie uznanych wzorców i tradycji, dążąca do danego...poleca80%
Geografia

Krótki opis ogranizacji międzynarodowych

NATO – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, potocznie Pakt Północnoatlantycki, organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków...poleca82%
Geografia

Główne organizacje międzynarodowe na świecie

Główne organizacje międzynarodowe na świecie (tabela)poleca85%
Stosunki międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe

Organizacje Miedzynarodowe - Wsnhidpoleca84%
Prawo międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe funkcjonujące w Polsce

W Polsce też działają organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym. Część z nich np. Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja im. Friedricha Berta, Polsko-Amerykańska...poleca87%
Geografia

Organizacje międzynarodowe jako element globalizacji.

Organizacje międzynarodowe jako element globalizacji. ONZ. Treść w załączniku.poleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe

Notatki z pr. miedzynarodowego w zalaczniku.