profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ożywienie gospodarczepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ożywienie gospodarcze i kryzys.

Na poziom życia ludzi wpływa wiele czynników, m.in. posiadanie pracy i wysokość zarobków, ceny oraz jakoś towarów i usług, dostęp do kultury, rozrywki, opieki zdrowotnej czy nowoczesnych technologii. Wszystkie one w znacznym stopniu wynikają z...poleca85%
Historia

Światowy kryzys gospodarczy (1929-1933)

Źródła kryzysu i jego przebieg Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 roku. W latach 1925 – 1929 kraje europejskie pożyczyły od USA około 2...poleca81%
Historia

Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce w XIII i XIV wieku.

miasta, w których rozwijało się rzemiosło, zorganizowane w cechach i ożywił się handel. W wieku XIII ożywienie gospodarcze w rolnictwie, rzemiośle i handlu dotarło do krajów słowiańskich w tym Polskipoleca82%
Historia

Osiągnięcia gospodarcze II RP

Polityka ekonomiczna w pierwszych latach rządów pomajowych. Po 1926r. nowa ekipa rządząca kontynuowała politykę gospodarczą swoich poprzedników. W lach 1926-1928 zauważalne było ożywieniepoleca80%
Geografia

Znaczenie gospodarcze Bałtyku

eksportu węgla i ożywienie wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej, skąd większość towarów sprowadza się drogą lądową. Ilość towarów przewożonych drogą morską spadła z 32 mln ton w roku 1985 do 25poleca84%
Historia

Główne problemy polityczne i gospodarcze Polski w latach 1918-1939

licznych mniejszości narodowych. Już zupełnie inną kwestią były ogromne zniszczenia spowodowane I wojną światową i wojną z bolszewikami, co tylko potęgowało problemy gospodarcze niebogatego przecież państwapoleca85%
Historia

Polska w okresie międzywojennym.

ugrupowanie: BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY z RZĄDEM (BBWR). W latach 1926 - 1929 nastąpiło w Polsce ożywienie gospodarcze . Od roku 1929 do 1935 trwał wielki kryzys . W 1935r. sejm uchwalił Konstytucję